Over ons

Prijzen en erkenningen

Januari 2020

Prof. dr. Hans Van Vlierberghe (Maag-, darm- en leverziekten) is vanuit zijn functie van voorzitter van de Belgische Transplantatieraad (adviesorgaan FOD Volksgezondheid) lid geworden van de Council of Administrators bij Eurotransplant.

Juli 2020

Prof. dr. Dirk Elewaut (Reumatologie) is de eerste Belgische laureaat van de prestigieuze Carol Nachman-prijs. De Carol Nachman-prijs wordt wereldwijd beschouwd als de hoogst mogelijke onderscheiding voor reumatologisch onderzoek en de meest prestigieuze internationale onderscheiding in de reumatologie. De prijs werd opgezet in 1972 ter bevordering van klinisch, therapeutisch en experimenteel onderzoek in het domein van reumatologie. Het bekroonde onderzoek van prof. dr. Dirk Elewaut handelt over de ontstekingsmechanismen en bijbehorende weefselschade bij artritis, met speciale focus op het verband tussen darm- en gewrichtsontsteking en de rol van biomechanische stress bij reumatische aandoeningen.


Prof. dr. Bart Lambrecht (Longziekten) heeft de Excellentieprijs Joseph Maisin 2020 in de Fundamentele Biomedische Wetenschappen gekregen. Om de vijf jaar reikt het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) de prestigieuze Excellentieprijzen uit aan vooraanstaande Vlaamse onderzoekers met een gedistingeerde wetenschappelijke loopbaan. De FWO Excellentieprijs is één van de hoogste onderscheidingen die een onderzoeker in Vlaanderen kan krijgen.

De jury bekroonde prof. dr. Bart Lambrecht voor zijn carrière die wordt gekenmerkt door creativiteit, nauwgezetheid en een focus op het gebruik van basiswetenschap om de klinische praktijk te transformeren. De focus van zijn werk ligt op de moleculaire mechanismen van astma en zijn onderzoek heeft duidelijk testbare therapeutische implicaties opgeleverd die de hoge incidentie van astma en allergische reacties in een stedelijke omgeving kunnen helpen voorkomen.

Daarnaast heeft ander onderzoek van B. Lambrecht naar adjuvantia – stoffen die zelf niet werkzaam zijn maar wel de werking van een geneesmiddel ondersteunen – gevolgen voor de ontwikkeling van vaccins, en ontwikkelde hij een antilichaam dat de Charcot-Leyden-kristallen die in de longen van astmapatiënten worden gevonden, kan oplossen en de astmatische longpathologie en -functie kan verbeteren. Dat middel wordt nu getest voor klinische toepassing.

Naast zijn grote innovatieve ‘bench-to-bedside’-onderzoek was B. Lambrecht voor velen een mentor en heeft hij een inflammatieprogramma van wereldklasse ontwikkeld, aldus nog de jury.

-

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België heeft de Prijs van de Academie voor klinisch wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde 2020 uitgereikt aan Dr. Laura Bruneel (Centrum voor seksuologie en Gender / Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake).
Dr. Laura Bruneel ontving de prijs voor haar onderzoek ‘Perceptual speech and health-related quality of life assessment in patients with cleft palate: development and validation of Belgian Dutch outcome tools’. Het is de eerste keer dat een doctor in de logopedie wordt gelauwerd door de KAGB.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België reikt de Prijs Dr. Luc Broeckaert voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek gericht op preventie en praktijk uit aan prof. dr. Martine Cools (Endocrinologie en diabetologie kinderen en adolescenten). Prof. dr. Martine Cools ontving de prijs voor haar onderzoek ‘Holistic, personalized and evidence-based care and gonadal tumor prevention for individuals with Differences of Sex Development’.

November 2020

Prof. dr. Pieter Van Vlierberghe (Medische genetica) is laureaat van de Klasse van de Natuurwetenschappen, één van de meest prestigieuze prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn onderzoek naar leukemie.

Het onderzoek van prof. dr. Pieter Van Vlierberghe richt zich op acute leukemie, een agressieve vorm van bloedkanker die vooral voorkomt bij kinderen. Vandaag wordt dat type leukemie behandeld met complexe en langdurige chemotherapie. Die behandelingen zijn zeer toxisch en belastend door de vele bijwerkingen. Door nieuwe genetische afwijkingen te identificeren die aan de basis liggen van het ontstaan van deze agressieve vorm van kinderkanker, kunnen nieuwe, meer gerichte en minder toxische geneesmiddelen ontwikkeld worden die de overlevingskans voor deze kinderen zullen vergroten.