Over ons

Bestuur

Directiecomité

Voorzitter

Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder

Leden

Prof. dr. Frank Vermassen, hoofdarts
Prof. dr. Rik Verhaeghe, directeur Verpleging
Prof. dr. Kristof Eeckloo, directeur Strategische beleidscel
Prof. dr. Koenraad Vandewoude, directeur Externe relaties en dienstverlening
Chantal Haeck, directeur Bedrijfsondersteunende sector
Yannick De Clercq, directeur Netwerking, fondsenwerving en communicatie

Secretaris

Sabine De Smyter
Regeringscommissaris Erik Maes heeft een raadgevende stem in het Directiecomité.
Het Directiecomité is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van het UZ Gent. Beslissingen worden collegiaal genomen.

Bestuurscomité

Voorzitter

Prof. dr. Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent

Leden

Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
Prof. dr. Piet Hoebeke, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Prof. dr. Anne De Paepe, voorzitter Academische Coördinatieraad

Bestuurders aangeduid door de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent

Prof. dr. Stefaan De Smedt
Alexander Vercamer
Stefanie Vermeire

Bestuurders verkozen door de hoofdarts en de artsen-diensthoofden

Prof. dr. Sabine Van daele
Prof. dr. Bruno Verhasselt

Bestuurders verkozen door de artsen die geen diensthoofd zijn, met minstens een halftijdse opdracht

Dr. Nadia Den Blauwen
Dr. Frédéric Van Heuverswyn

Leden door bovenstaande bestuurders en de voorzitter gecoöpteerd op basis van hun bevoegdheid op het vlak van beheer

Ingrid Ceusters-Luyten
Mia Vanstraelen

Secretaris

Sabine De Smyter

Permanent uitgenodigd

Prof. dr. Mieke van Herreweghe, vicerector van de Universiteit Gent
Prof. dr. Frank Vermassen, hoofdarts UZ Gent
Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerden Universiteit Gent

Toezicht

Eric Maes, regeringscommissaris