De twintig van

Op de proef gesteld. Verhalen uit een bewogen jaar in het UZ Gent.

Swipe up om de verhalen te ontdekken

Spoed overspoeld

Prof. dr. Peter de Paepe, Cedric De Reu en dr. Tania Desmet
Spoedgevallendienst

Na enkele woelige dagen gooide de Spoedgevallendienst op 16 maart 2020 zijn werking helemaal om. Patiënten zonder en patiënten met respiratoire symptomen werden strikt gescheiden. Die tweede groep werd opgesplitst in mensen die zich zelfstandig konden verplaatsen en anderen die er erger aan toe waren. In containers die in allerijl geplaatst waren, namen zorgverleners coronatesten af.

Lees minder Lees meer

Taskforce stuurt

Taskforce stuurt

Een podcast met prof. dr. Frank Vermassen en prof. dr. Rik Verhaeghe

Zodra berichten over de ernst van het nieuwe coronavirus opdoken, overlegden de betrokken diensten en namen ze checklists door. De Belgische overheid gaf alle ziekenhuizen richtlijnen. Het UZ Gent richtte meteen een Taskforce op, onder leiding van hoofdarts prof. dr. Frank Vermassen. In die Taskforce zitten artsen, maar ook verantwoordelijken voor logistiek, infrastructuur, ICT enzovoort, zodat ze snel kunnen beslissen én snel uitvoeren. In het heetst van de COVID-strijd overliep de Taskforce 7 dagen per week de voorbije 24 uur en bekeek welke aanpassingen nodig waren.

Lees minder Lees meer

Ademnood

Frank De Rudder, herstelde COVID-19-patiënt

Midden maart werd Frank De Rudder ziek. Hij liep het virus vermoedelijk op tijdens zijn werk als buschauffeur voor internationale ritten. Na 11 dagen thuis uitzieken was er nog geen spoor van beterschap. Toen zijn zuurstofsaturatie ernstig daalde, stuurde de huisarts hem op 30 maart naar de Spoedgevallendienst van het UZ Gent.

‘Ik heb gesmeekt om niet naar IZ te hoeven.’
Frank De Rudder, herstelde COVID-19-patiënt
Lees minder Lees meer

Nieuw ziektebeeld verrast

Prof. dr. Eva Van Braeckel
Longziekten

‘Je ziet zowat om de twee jaar nieuwe respiratoire virussen opduiken. Met COVID-19 hebben we er een dat zeer besmettelijk blijkt. Als je met een volledig nieuw ziektebeeld geconfronteerd wordt, sta je voor een zoektocht met onbekend verloop. Zowel medisch als organisatorisch stuur je de hele tijd bij.’

Verpleegafdelingen ombouwen

‘Toen de eerste golf uitbrak, wisten we niet goed wat op ons afkwam', zegt prof. dr. Dominique Benoit. 'Dagelijks reorganiseerden we onze werking. Het was een beetje improviseren, ook al is alles zeer goed verlopen. De tweede golf zagen we van veraf komen. Hoewel we dan al goed georganiseerd waren, maakte de grote instroom het erg zwaar. Tussen de twee golven door heeft de dienst Infrastructuur op IZ Heelkunde in allerijl isolatieboxen opgetrokken voor COVID-19-patiënten.'

Lees minder Lees meer
Longziekten wordt cohorteafdeling

Apotheek laat zich niet verrassen

Barbara Claus
Apotheek

De Apotheek moest snel schakelen om de juiste medicatie voor elke COVID-patiënt beschikbaar te stellen. Dat betekende voorraden becijferen, aanvullen en herverdelen, telkens opnieuw. Barbara Claus zag daarop toe. ‘Intensivisten en zorgverleners in de vuurlinie gaven me dag en nacht cruciale info door. Nog voor de grote patiëntentoestroom hebben we de medicatievoorraden onder de loep genomen en nieuwe simulaties gemaakt. Zo konden we tijdig extra essentiële geneesmiddelen aankopen. Waar nodig pasten we bereidingsstandaarden aan of zetten we nieuwe productielijnen op. Dankzij een goede communicatie en intensieve samenwerking met de COVID-zorgverleners konden we snel inspelen op de noden. Op de werkvloer voelde je een enorme dynamiek en positivisme. In nog geen 24 uur tijd verhuisde een medicatievoorraad van afdeling.'

Lees minder Lees meer

Kinderen en COVID: op zoek naar het middenveld

prof. dr. Petra Schelstraete
Medisch afdelingshoofd long- en infectieziekten bij kinderen

'Met de schrijnende beelden uit Italië bereikten ons begin maart 2020 ook de eerste data over COVID-19 bij kinderen. Een Italiaanse kinderarts rapporteerde erover: een mild ziekteverloop en weinig opnames. 'You will die of boredom', besloot hij.

Lees minder Lees meer

Post-COVID-poli volgt van nabij op

Dr. Yannick Vande Weygaerde, Longziekten, en Bihiyga Salhi, respiratoire kinesitherapie

Een nieuwe polikliniek volgt patiënten met COVID-19 die thuis kunnen uitzieken of het ziekenhuis al mochten verlaten. Voor patiënten die een lange ziekenhuisopname achter de rug hebben slaan longartsen, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten en psychologen de handen in elkaar voor de revalidatie. Dat is nodig, want een opname op Intensieve zorg kan ingrijpende gevolgen hebben, o.a. voor fijne motoriek en slikken.

Lees minder Lees meer

Pandemie als onderzoekslab

Pandemie als onderzoekslab

Een podcast met prof. dr. Filomeen Haerynck en prof. dr. Bart Lambrecht

Eén ziektebeeld dat wereldwijd op grote schaal toeslaat: het biedt onderzoekers een unieke kans om versneld tot nieuwe inzichten te komen. Die kans zagen ook prof. dr. Filomeen Haerynck (kinderlongarts) en prof. dr. Bart Lambrecht (longarts en onderzoeksdirecteur ontstekingsziekten aan het VIB) die onderzoek verrichten naar afweerstoornissen.

Lees minder Lees meer

Ondersteunende diensten goochelen

Het voorbije jaar eiste veel flexibiliteit van het zorgpersoneel, maar ook van de collega’s van de ondersteunende diensten. Sommigen zagen hun job van de ene op de andere dag veranderen. Anderen moesten in allerijl een nieuw aanbod voor patiënten en bezoekers uitwerken. Met succes, dankzij de grote inzet en solidariteit.

Lees minder Lees meer

De woonzorgcentra te hulp

Het coronavirus trof de woonzorgcentra hard. Al in april 2020 detacheerde het UZ Gent acht verpleegkundigen naar vijf wzc’s. Uiteindelijk zouden een 30-tal verpleegkundigen er gaan bijspringen. Ook psychologen van het ziekenhuis ondersteunden ter plaatse het personeel en de bewoners.

Lees minder Lees meer

Oog voor mentaal welzijn

Annabel Boury, klinisch psycholoog, en Wim Schrauwen, diensthoofd Medische psychologie

Het team van psychologen stond klaar toen de COVID-storm in alle hevigheid woedde – voor de patiënten, hun familie én voor de artsen en verpleegkundigen.

Lees minder Lees meer

Zorgzaam afscheid nemen

Liesbeth Van Humbeeck
Wetenschappelijk medewerker Geriatrie

Ook in het UZ Gent was het aanvankelijk zoeken naar hoe zorgzaam afscheid nemen kan als social distancing geldt. Toch maakten heel wat zorgverleners het samen mogelijk.

Lees minder Lees meer

Helpende handen

Half april 2020 bleek dat in het UZ Gent nog minder personeel ziek thuis was dan anders. De medewerkers volgden de veiligheidsmaatregelen goed op en gebruikten de beschermingsmiddelen correct. Iedereen was erg gemotiveerd om deze crisis schouder aan schouder te lijf te gaan, en de solidariteit was groter dan ooit. Velen legden heel wat flexibiliteit aan de dag – van onderhoudspersoneel en logistiek medewerkers tot zorgverleners die hun vertrouwde diensten verlieten om elders bij te springen. Helpende handen waren talrijk.

Lees minder Lees meer

De race naar een vaccin

Aan de wereldwijde wedloop naar een COVID-19-vaccin namen bij aanvang ruim 200 spelers deel. Ook het UZ Gent droeg met het CEVAC – het Centrum voor vaccinologie – bij aan de ontwikkeling van COVID-19-vaccins. Diensthoofd prof. dr. Isabel Leroux-Roels staat stil bij enkele sleutelmomenten.

Prof. dr. Isabel Leroux-Roels
Diensthoofd Centrum voor Vaccinologie
Zomer 2020

Opstart klinische studies naar kandidaat-vaccins

'Als eerste Belgische centrum starten we met klinische studies naar twee kandidaat-vaccins: een van het Duitse biofarmaceutische bedrijf CureVac en een ander van Johnson & Johnson. Een groep studiedeelnemers krijgt het kandidaat-vaccin, een andere een placebo. We voeren dan de dosering op en kijken wat de bijwerkingen zijn. De kandidaten komen geregeld langs voor een bloedafname en ze houden een gezondheidsboekje bij. Met de studies willen de farmaceutische bedrijven te weten komen of de vaccins veilig zijn, een goede immuunreactie opwekken - in welke dosis en hoelang – en wat de eventuele bijwerkingen zijn.'

Hoe ontwikkel je een werkzaam vaccin tegen COVID-19?

Feiten en fabels

Over de vaccins doen veel fabels de ronde. Er zijn verschillende types COVID-19-vaccins ontwikkeld of in ontwikkeling. De vaccins die in België op de markt komen, zijn geen levend verzwakte virussen. Ze dragen ons lichaam op om antistoffen aan te maken tegen het S-eiwit of Spike-eiwit, het uitsteeksel op het virus.

De COVID-19-vaccins zijn even grondig onderzocht als andere en de veiligheid ervan wordt permanent gemonitord. 200 jaar vaccingeschiedenis heeft ons geleerd dat bijwerkingen op lange termijn erg zeldzaam zijn.

Eerste studiedeelnemers gevaccineerd
24 juni 2020
5 oktober 2020

Kandidaten gezocht voor fase 3

Het UZ Gent lanceert een oproep in de media om kandidaten te rekruteren voor fase 3-studies. Meer dan 5000 mensen stellen zich kandidaat. Na een eerste selectie – op basis van de medische voorgeschiedenis, het beroep, de woonplaats en de beschikbaarheid van de kandidaten – bleek ongeveer de helft nog in aanmerking te komen voor deelname aan de studies.

Najaar 2020

Tijdelijke unit voor COVID-19-studies
Het Centrum voor vaccinologie (CEVAC) bereidt zich voor om enkele grootschalige fase 3-studies naar een coronavaccin op te starten. De bestaande accommodatie is te klein om grote aantallen deelnemers goed te kunnen ontvangen. Om de studies in goede banen te leiden richt het UZ Gent in oktober 2020 in allerijl een nieuwe, tijdelijke unit voor COVID-19-vaccinstudies op. De nieuwe unit krijgt een onthaal, een wachtzaal, een bereidingsruimte voor het vaccin, meerdere vaccinatielokalen en consultatieruimtes. Er worden 13 nieuwe medewerkers aangeworven.

17 december 2020

Webinar over COVID-19-vaccinatie

Onze eerste webinar over COVID-19-vaccinatie wordt druk gevolgd. Maarten Van Steenkiste licht het aspect motivatie toe, collega Steven Callens bespreekt de historiek van vaccins en hun gebruik en ik heb het over de vaccins, hun veiligheid en werkzaamheid. De vaccins van Pfizer en Moderna zijn ondertussen geregistreerd. Na de succesvolle eerste webinar zullen er nog volgen in 2021.

Ontwikkeling vaccin in laatste fase
21 december 2020

Fase 3 is de laatste fase in de ontwikkeling van een vaccin voor het op de markt komt. Wat gebeurt in die cruciale laatste fase?

18 januari 2021

Eerste UZ-medewerkers gevaccineerd

In de Reiskliniek worden 24 medewerkers van het UZ Gent gevaccineerd. Daarmee geeft het ziekenhuis de aftrap voor de vaccinatiecampagne van het eigen personeel. Als eerste komen verpleegkundigen en artsen aan bod van de diensten Intensieve zorg, de Spoedgevallendienst en de COVID-afdelingen, ouder dan 45 jaar.

Martine Baes, verpleegkundige op de dienst Intensieve zorg Heelkunde, kreeg de eerste prik: 'Na een heel zwaar jaar is dit een mooi cadeau. Ik hoop dat mijn collega's snel volgen'.

Vaccins evalueren
Voorjaar 2021

Testen en nog eens testen

Prof. dr. Bruno Verhasselt
Diensthoofd Laboratorium voor medische microbiologie

Nog voor het SARS-CoV-2-virus in België was, had het Laboratorium voor medische microbiologie een detectietest geïntroduceerd. ‘Via ons Europees netwerk konden we genetisch materiaal van het virus opvragen. Eind januari al bestelden we reagentia voor SARS-CoV- 2-analyses in ons lab. De eerste analyses deden we op 2 februari.’

Tussen 2 februari en 15 mei onderzocht het lab van prof. Verhasselt 4.957 stalen op sporen van het virus. Op het hoogtepunt van de coronacrisis onderzocht het lab tot vier keer meer stalen dan op een doorsneedag. De collega’s van andere labafdelingen schoten hen te hulp.’

Lees minder Lees meer

Expertise delen

Ook experts van het UZ Gent zetelden in de verschillende organen die de overheid adviseerden over het coronabeleid en de vaccinatiecampagne. Een beknopte kennismaking met prof. dr. Steven Callens, prof. dr. Isabel Leroux-Roels en prof. dr. Petra Schelstraete.

Lees minder Lees meer

Golf van solidariteit

De coronacrisis bracht een nooit geziene golf van solidariteit en vrijgevigheid op gang. Bedrijven, maar ook particulieren en UZ-medewerkers organiseerden tal van warme acties om onze zorgverleners en patiënten een hart onder de riem te steken. Aan alle wilde weldoeners: van harte bedankt!

Golf van solidariteit

Warme acties om onze zorgverleners en patiënten een hart onder de riem te steken!

Thuis uitzieken via telemonitoring

Dr. Cathelijne Lyphout
Spoedgevallendienst

Voor COVID-19-patiënten die geen zware symptomen vertonen maar wel extra opvolging kunnen gebruiken, schakelt het UZ Gent sinds november 2020 een systeem van telemonitoring in. Dat werd in huis ontworpen met de hulp van externe partners.

Lees minder Lees meer

Schone en veilige werkvloer

Ook voor het schoonmaakteam was het alle hens aan dek. Door de strikte beschermingsmaatregelen werd hun werk van de ene dag op de andere omslachtiger, tijdrovender en stresserender. Maar ze vonden steun bij elkaar, en ondanks de angst en de ongerustheid waar velen aanvankelijk mee worstelden, gingen ze er elke dag ijverig tegenaan.

Lees minder Lees meer