Jaaroverzicht delen
Jaaroverzicht downloaden
Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016in cijfers

Voorwoord
 
01
 

Voorwoord

Bestuur
 
9

Bestuur

2016 in cijfers

Consultaties
0 474.000
Verblijfdagen
0 283.900
Gemiddelde ligduur
0 8 dagen
Opnames
 • Meerdaagse 36.600
 • Dagopnames 52.600
 • In het Chirurgisch dagziekenhuis 9100
 • Ambulante spoedopnames 21.900
 • Meerdaagse spoedopnames 11.900
Chirurgische ingrepen
30.900
In het chirurgisch dagziekenhuis
9780
Robotgeassisteerde ingrepen
Urologie
285
Vrouwenkliniek
31
Thoracale en vasculaire heelkunde
40
Hepatobiliaire heelkunde
2

Transplantaties 158
Lever
45
(waarvan 3 van levende donor)
Nieren
99
(waarvan 11 van levende donor)
Hart
11
Pancreas
3
Stamceltransplantaties 87
 • Autologe 45
 • Volwassenen 39
 • Kinderen 6
 • Allogene 41
 • Volwassenen 26
 • Kinderen 15
Medewerkers UZ Gent
Vrouwen
0
4519
Mannen
0
1570
Nieuwe medewerkers
0
449
Artsen
0
1185
Verpleegkundigen
0
2583
Paramedici
0
592
Administratief medewerkers
0
912
Andere medewerkers
0
817

Vorming voor het personeel
 • Uren vorming 121.216,1
 • Aanbod interne opleidingen 4853
 • Inschrijvingen interne opleidingen 23.290
 • Inschrijvingen externe opleidingen 5437
 • Aantal medewerkers dat minstens 1 uur opleiding volgde 5420
 • Aantal vormingsuren voor jaaropleidingen 13.189,15

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Aantal studenten 8137 (academiejaar 2015-2016)
A1-publicaties 809
Doctoraten 86

Partnerziekenhuizen 17

In de prijzen

‘Met het UZ Gent heb ik altijd uitstekend samengewerkt’

Prof. dr. Jan De Maeseneer kreeg in 2016 van de Vlaamse huisartsen­vereniging Domus Medica een lifetime achievement award, omdat hij ‘zich altijdonvermoeibaar heeft ingezet voor een betere huisartsgeneeskunde.’

‘Ik was erg blij met die erkenning. Met de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de UGent hebben we inderdaad geprobeerd om de eerste lijn te vernieuwen – bijvoorbeeld door naast de betaling per prestatie ook forfaitaire betalingen mogelijk te maken, of door samenwerking te stimuleren tussen huisartsen en andere zorgverleners in wijkgezondheidscentra die de focus niet louter op het individu leggen, maar ook op de populatie in een buurt.’

Over de lijnen heen

‘Aan het UZ Gent ben ik nooit verbonden geweest, maar in diverse rollen heb ik het ziekenhuis wel heel goed leren kennen. Ik was ruim twintig jaar voorzitter van de opleidingscommissie Geneeskunde. Met het UZ Gent hebben we altijd uitstekend samengewerkt om de innovaties door te voeren die van de geneeskunde­opleiding aan de UGent de beste van het land hebben gemaakt. De rol van het UZ Gent – als plaats waar toekomstige artsen praktijkervaring opdoen – is daarin essentieel.

Daarnaast ben ik zelf al veertig jaar huisarts. In die tijd heb ik de aandacht zien groeien voor de transitie van de eerste lijn naar het ziekenhuis en weer terug. Toen het UZ Gent rond 1985 startte met continue ambulante peritoneale dialyse was een van de eerste kandidaten een patiënt uit ons wijkgezondheidscentrum. Ik herinner me nog de voortreffelijke samenwerking met de dienst Nefrologie en met verpleegkundigen van het UZ Gent – een prachtig voorbeeld van samenwerking over de lijnen heen, toen daar in beleidsnota’s nog geen sprake van was.’

Kosteneffectieve modellen

‘Als we de eerste lijn willen versterken, moet die kunnen samenwerken met een performante tweede en derde lijn. Acute, niet-bedreigende gezondheidsproblemen komen best eerst bij de huisarts terecht – slechts voor een klein percentage is verwijzing naar de gespecialiseerde zorg nodig. Naast dat lineaire model zie ik een spiraalmodel voor chronische aandoeningen: die patiënten worden horizontaal doorverwezen, bijvoorbeeld van de huisarts naar de kinesi­therapeut, maar ook verticaal, voor specialistisch onderzoek. Zulke samenwerkingsmodellen zijn kosteneffectief en ze staan er borg voor dat elke zorgverlener volgens zijn of haar competentie kan handelen. Nu zijn veel zorgverleners helaas een flink deel van de tijd bezig met taken waarvoor ze overgekwalificeerd zijn – een belangrijke oorzaak van burn-out en demotivatie.

Voor een optimale samenwerking over de lijnen heen zijn natuurlijk goede informatie en communicatie nodig, en in een groot ziekenhuis spreekt dat niet altijd vanzelf. Ik geloof sterk in de nieuwe mogelijkheden die ICT biedt: videoconferencing, bijvoorbeeld, zodat huisartsen vanuit hun eigen consultatieruimte kunnen overleggen met artsen in het ziekenhuis, of telemedicine, zodat je bijvoorbeeld beelden van een weinig mobiele patiënt kunt doorsturen voor specialistisch advies. Met ICT kun je de informatie brengen naar de plek waar ze nodig is, zonder dat je meteen ook de patiënt hoeft te verplaatsen.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als voorzitter van de Stedelijke Gezondheidsraad heb ik het UZ Gent ten slotte erg leren waarderen omdat het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt om de gezondheid van de Gentse bevolking vooruit te helpen. Zeker nu de ongelijkheid en de sociaaleconomische gezondheids­verschillen toenemen, hebben we de plicht om ervoor te zorgen dat we iedereen toegankelijke zorg kunnen bieden, zonder drempels, los van inkomen, opleidingsniveau, religie of etniciteit. Ik heb het bijvoorbeeld enorm geapprecieerd dat het UZ Gent via de dienst Patiëntenbegeleiding maatregelen heeft genomen om mensen zonder papieren directe toegang tot medische hulp te verlenen. Als zorgverlener mogen we nooit vergeten dat we een universele opdracht hebben – we zijn er voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.’

Prijzen en erkenningen

 • Januari 2016

  • Prof. dr. Jan De Maeseneer, vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, werd voor een termijn van 2 jaar herverkozen tot voorzitter van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap, die de Vlaamse minister adviseert.
  • Prof. dr. Marleen Temmerman, Vrouwenkliniek, werd aangesteld als hoofd van de afdeling Gynaecologie en verloskunde van de Aga Khan University East-Africa. Ze is er ook directrice van de groep Women’s Health and Health Research aan de faculteit Gezondheidswetenschappen. In januari 2016 mocht prof. Temmerman ook de vijfjaarlijkse Marie Popelinprijs van de Vrouwenraad in ontvangst nemen voor haar loopbaan in dienst van gezondheid en vrouwenrechten.
  • Prof. dr. Jan Victor, dienst Orthopedie en Traumatologie, werd verkozen tot voorzitter van de European Knee Society (EKS).
 • Maart 2016

  • Dr. Wim Vanhove, orthopedisch chirurg, werd verkozen tot Strafste Gentenaar 2015 in de categorie Academ isch. Hij kwam in het nieuws met de ontwikkeling van een revolutionaire kunstarm. Die werd bij een patiënt via een implantaat in het bot van de bovenarm bevestigd. De resterende zenuwen werden aan andere spieren gekoppeld, waardoor de patiënt zijn nieuwe arm en hand met zijn gedachten kan sturen.
  • Prof. dr. Jan De Maeseneer, vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, kreeg van de Huisartsenvereniging Domus Medica de Carrièreprijs voor zijn inzet voor een betere huisartsgeneeskunde.
  • Prof. dr. Koenraad Verstraete, dienst Radiologie, ontving op het Europees Congres voor Radiologie (ECR) in Wenen een teaching award als een van de drie beste lesgevers van de European School of Radiology.
 • April 2016

  • Prof. dr. Jan De Maeseneer, vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, werd aangesteld als lid van de The Lancet Commission on Primary Care in China.
  • Prof. dr. Petra De Sutter, Vrouwenkliniek - afdeling Reproductieve geneeskunde, kreeg de Prijs De Maakbare Mens voor haar grensverleggend werk als wetenschapper, arts en opiniemaker.
  • Prof. dr. Dirk Elewaut, dienst Reumatologie, zetelt sinds 2016 in het Scientific Committee van EULAR. De European League Against Rheumatism brengt patiënten met musculoskeletale aandoeningen, zorgverleners en artsen uit het vakgebied van meer dan 40 landen samen. Prof. Elewaut werd als eerste Belg verkozen tot ‘chair of the scientific programme committee' voor het Annual European Congress of Rheumatology in London in juni 2016. Dat is het grootste reumacongres wereldwijd met ongeveer 15000 deelnemers.
  • De UGent staat voor Nursing als enige Belgische universiteit in de top 100 van de QS World University Ranking.
  • Katya Van Driessche, interne auditor, werd bekroond met de Jos Dorssemont Award van IIABel, The Institute of Internal Auditors Belgium, voor haar referaat ‘Positie en draagvlak van interne audit binnen een universitaire ziekenhuissetting’.
 • Mei 2016

  • Het ITCIT, het Instituut voor Training en Chirurgische Innovatieve Technologie, werd na het bezoek van de NASCE-visitatiecommissie (Network of Accredited Clinical Skills Centers of Europe) voor 3 jaar geaccrediteerd en is bijgevolg erkend als trainingscentrum door de UEMS (European Union of Medical Specialist).
  • Op het congres van de International Association for Disability & Oral Health (IADH) in Chicago in april 2016 werd prof. dr. Luc Marks, dienst Tand-, mond- en kaakziekten, verkozen tot president-elect van deze organisatie. De wetenschappelijke bijdrage Dental care in children with down syndrome waarvan hij coauteur is, werd op het congres bekroond met een IADH-research award.
 • Juni 2016

  • Het Digitaal Oncologisch Platform (DOP) werd in juni 2016 tijdens de eHealth Awards van Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie in België, uitgeroepen tot het meest innovatieve project. DOP is een eHealth-platform dat kankerpatiënten en hun omgeving ondersteunt via telecounseling en telemonitoring. Het werd ontwikkeld door het UZ Gent en CoZo en kreeg financiële steun van de Stichting tegen Kanker.
  • Het Revalidatiecentrum van het UZ Gent werd – dankzij de expertise van dr. Ruth Van Der Looven en haar team - nationaal erkend als behandelcentrum voor het obstetrisch plexus brachialis letsel (OPBL). Dat letsel ontstaat tijdens de geboorte van het kind. De draai- en trekbeweging die dan wordt gemaakt, is soms zo krachtig dat de hoek tussen hoofd en schouder te groot wordt. Daardoor geraakt de plexus brachialis aan een zijde beschadigd.
  • Dr. Anne Francoise Spinoit won met haar thesis Congenital Penile Malformations (promotor prof. dr. Piet Hoebeke) de Prix Lucien Deloyers van de Académie Royale de Médecine de Belgique.
  • Prof. dr. Rita Cauwels, dienst Tand-, mond- en kaakziekten, werd verkozen tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) die sinds 1989 bestaat.
  • Prof. dr. Stanislas Monstrey, dienst Plastische heelkunde en Brandwondencentrum, werd bekroond met de tweejaarlijkse Harry Benjamin Lifetime Distinguished Scientific Achievement Award van The World Professional Association for Transgender Health (WPATH).
 • Juli 2016

  • Patiënten met stollingsafwijkingen worden in het UZ Gent behandeld door een gespecialiseerd team dat bestaat uit artsen uit verschillende disciplines en referentieverpleegkundigen, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Dankzij die uitgebreide expertise is het UZ Gent sinds juli 2016 erkend als Belgisch referentiecentrum voor hemofilie.
  • Na de Europese visitatie (via de European Academy of Paediatric Dentistry) kreeg de master-na-master kindertandheelkunde opnieuw een accreditatie, onder leiding van prof. dr. Luc Martens. Daarmee behoort ze tot de top drie van Europa.
  • Prof. dr. Johan Vande Walle, afdeling Nefrologie en Reumatologie Kinderen, werd verkozen tot bestuurslid van de International Pediatric Nephrology Association (IPNA).
 • Augustus 2016

  • De American Association of Physicists in Medicine (AAPM) heeft een Honorary Membership Award uitgereikt aan prof. dr. Wilfried De Neve, dienst Radiotherapie, pionier in de intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT). Het is uitzonderlijk dat de AAPM de award aan een medewerker van een niet-Amerikaans radiotherapiecentrum toekent.
  • Prof. dr. Luc Marks, dienst Tand-, mond- en kaakziekten, werd op het wereldcongres in Chicago in augustus verkozen tot president-elect van de International Dental Ethics and Law Society (IDEALS). Hij zal deze bestuursfunctie vervullen voor de periode 2016-2020.
 • September 2016

  • Bij de start van het academiejaar 2016-2017 nam prof. dr. Piet Hoebeke de fakkel over van prof. dr. Guy Vanderstraeten als decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De decanen worden door de faculteitsraad gekozen voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.
  • Het digitale patiëntenbord waarmee elke verpleegafdeling in het UZ is uitgerust, ontving de Publieksprijs op de vakbeurs HEALTH & CARE in september 2016. Op het scherm vinden zorgverleners en andere collega’s in één oogopslag alle gegevens over de patiënten op de afdeling terug.
  • In september 2016 werd prof. dr. Guy Joos, dienst Longziekten, de nieuwe voorzitter van the European Respiratory Society (ERS), de grootste wetenschappelijke vereniging voor longziekten. Hij stond één jaar lang aan het hoofd van de vakvereniging die meer dan 40.000 leden telt uit 140 landen.
  • Dr. Kristine Oostra werd bekroond door de European Academy of Rehabilitation Medicine voor haar thesis Mental Practice in gait rehabilitation after acquired brain injury – of mentale motorische training bij patiënten na een hersenletsel. Daarin stelt ze dat de mentale simulatie van een beweging gelijkaardige zenuwbanen activeert als bij een daadwerkelijk uitgevoerde beweging. Patiënten getroffen door een hersenletsel kunnen voor hun revalidatie bewegingen mentaal trainen zonder ze fysiek uit te voeren en zo een verlamd lichaamsdeel weer leren gebruiken.
 • Oktober 2016

  • Prof. dr. Pieter Van Vlierberghe, dienst Medische genetica, ontving de prestigieuze Swiss Bridge Award 2016. Hij kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen die de zware en toxische chemotherapie, die op dit moment gebruikt wordt voor de behandeling van leukemie bij kinderen, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen vervangen. Hij is één van de vier laureaten die door de wetenschappelijke jury werden geselecteerd uit meer dan 200 kandidaten.
 • November 2016

  • Prof. dr. Ernst Rietzschel, dienst Cardiologie, stelde op de International Society of Hypertension in Seoul de Lancet Commission on Hypertension voor. Deze visietekst gaat over de knelpunten in de aanpak van hoge bloeddruk wereldwijd, de komende 20 jaar. De publicatie van 48 pagina’s is één van de grootste ooit in The Lancet.
  • De Bedrijfsondersteunende sector van het UZ Gent kreeg voor zijn project Biluka II de zilveren Quality Award van SAP in de categorie Business Transformation. Met de invoering van het ERP-pakket SAP werden de bedrijfsprocessen in het UZ Gent geoptimaliseerd: financiën als eerste in 2012 (Biluka I), de processen voor aankoop en voorraadbeheer werden in 2015 in het systeem geïntegreerd (Biluka II).
  • Prof. dr. Marleen Temmerman, Vrouwenkliniek, kreeg in Lusaka de EDCTP-award (European and Developing Countries Trial Partnership) voor haar wetenschappelijk werk uit handen van de Minister of Higher Education van Zambia.
 • December 2016

  • Prof. dr. Jan De Maeseneer, vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, werd opnieuw geselecteerd voor het Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health dat de Europese Commissie adviseert.
  • Voor de tweede keer in zijn loopbaan kreeg prof. dr. Lieven Annemans, vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde, de Francqui-leerstoel van de ULB voor het academiejaar 2016-2017. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn grote wetenschappelijke verdienste, met o.a. meer dan 400 wetenschappelijke publicaties en vier boeken.
  • Prof. dr. Pieter Mestdagh, Centrum voor medische genetica, kreeg samen met Eleonora Leucci (VIB/KU Leuven) de Prijs van de Academie voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de Geneeskunde in 2016 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Hun onderzoeksgroep heeft een opmerkelijke link blootgelegd tussen melanoom en niet-coderend RNA.
  • Prof. dr. Kristiane Van Lierde, Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake, werd aangesteld als voorzitter van de erkenningscommissie logopedie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • Eind december publiceerde Thomson Reuters opnieuw een update van de prestigieuze lijst van Highly Cited Researchers. Op de lijst prijkten ook 17 UGent-onderzoekers. Binnen de geneeskunde worden erkend: prof. em. dr. Guy De Backer als highly cited researcher in clinical medicine, prof. dr. Bart Lambrecht met zijn biotechnologische expertise binnen het vakgebied immunology, prof. dr. Hamida Hammad in de immunopathologie en prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij in de social sciences, voor haar onderzoek naar maatschappelijke gezondheidszorg.
  • Prof. dr. Guy Brussselle, dienst Longziekten, kreeg samen met prof. dr. Ken Bracke, Lies Lahousse en Bihiyga Salhi de Prijs Schamelhout-Koettlitz 2015 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde voor hun translationeel onderzoek naar de pathogenese van astma en COPD.
   Prof. dr. Guy Brusselle ontving ook de Prometheusonderscheiding voor onderzoek van de UGent. De jury prees zijn toewijding aan het vakgebied, bijdrage aan nieuwe astmabehandelingen en inspanningen om de nieuwe generatie onderzoekers op te leiden.
  • Het multidisciplinaire team van de dienst Geriatrie mocht een jaar lang de titel dragen van Team of the year. In december 2016 kaapte het team de award weg tijdens de verkiezingsshow Nurse of the year in het Gentse ICC. Met de verkiezingsshow zet Care Talents - een HR-bureau voor de zorgsector - jaarlijks het verpleegkundige beroep in de kijker. Ook het verpleegkundig team van de dienst Hartchirurgie liet zich opmerken met een mooie zevende plaats.
  • EULAR-kwaliteitslabel voor reumaonderzoek
   Al jarenlang bundelen het Inflammatie-researchcentrum (VIB/UGent) en de dienst Reumatologie van het UZ Gent hun krachten. Die alliantie van onderzoekers en clinici kreeg nu voor de derde keer op rij het kwaliteitslabel van EULAR, de European League Against Rheumatism. Slechts 22 Europese onderzoekscentra kregen die erkenning. Het kwaliteitslabel blijft vijf jaar geldig.

Bestuur

Directiecomité

 • Voorzitter
  • Prof. dr. Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder
 • Leden
  • Prof. dr. Renaat Peleman, ​hoofdarts
  • Prof. dr. Rik Verhaeghe, directeur Verpleging
  • Prof. dr. Koenraad Vandewoude, directeur Externe Relaties en Dienstverlening
  • Mevr. Chantal Haeck, directeur Bedrijfsondersteunende Sector
 • Controleorganen
  • Dhr. Yannick De Clercq, regeringscommissaris bij de UGent en het UZ Gent
  • Dhr. Daniël Ketels, gemachtigde van financiën
 • Secretaris
  • Mevr. Sabine De Smyter, secretaris Raad van Bestuur en Directiecomité

Het Directiecomité is door de Raad van Bestuur belast met de algemene leiding van de dagelijkse werking van het Universitair Ziekenhuis, waaronder het beheer van de uitgaven en de inkomsten. Het oefent de bevoegdheden van de directeur uit zoals voorzien in de ziekenhuiswet. Beslissingen worden collegiaal genomen.

Raad van Bestuur

 • Voorzitter
  • Prof. dr. Anne De Paepe, rector UGent
 • Leden
 • De decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Prof. dr. Piet Hoebeke (sinds 1.10.2016)
 • De afgevaardigd bestuurder
  • Prof. dr. Eric Mortier
 • Drie leden verkozen door de Raad van Bestuur van de UGent
  • Prof. dr. Petra De Sutter
  • Mevr. Mieke Dolphens
  • Dhr. Alexander Vercamer
 • Twee leden verkozen door de hoofdarts en door de artsen-diensthoofden
  • Prof. dr. Wim Van Biesen
  • Prof. dr. Bruno Verhasselt
 • Twee leden verkozen door de artsen die geen diensthoofd zijn en minimaal een halftijdse opdracht vervullen
  • Prof. dr. Luc Vanden Bossche
  • Dr. Nadia Den Blauwen
 • Twee leden door bovenstaande leden en de voorzitter gecoöpteerd op basis van hun bevoegdheid op het vlak van het beheer
  • Dhr. William Van Malderen
  • Dhr. Ivo Van Vaerenbergh
 • Controleorganen
  • Dhr. Yannick De Clercq, regeringscommissaris bij de UGent en het UZ Gent
  • Dhr. Daniël Ketels, gemachtigde van financiën
 • Secretaris
  • Mevr. Sabine De Smyter, secretaris Raad van Bestuur en Directiecomité
 • Wonen de vergadering bij op uitnodiging
  • Prof. dr. Freddy Mortier, vicerector UGent (met stemrecht als de voorzitter afwezig is)
  • Prof. dr. Renaat Peleman, hoofdarts
Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur draagt volgens de ziekenhuiswet de algemene en uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ziekenhuisactiviteit op het vlak van de organisatie en de werking en op financieel vlak. De samenstelling van de Raad van Bestuur en de bevoegdheden zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit nr. 542 d.d. 31.3.1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik.

De Raad van Bestuur vergadert in principe de laatste maandag van elke maand, behalve in juli. In 2016 vergaderde de Raad van Bestuur 13 keer.

Het beslissingsproces wordt bepaald in het huishoudelijk reglement en het charter van goed bestuur. De mandaten van de voorzitter en de bestuurders zijn onbezoldigd, met uitzondering van de twee gecoöpteerde externe bestuurders. Zij ontvangen een vaste vergoeding van 2.871 EUR op jaarbasis en 278 EUR presentiegeld per vergadering, evenals een vergoeding voor reiskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van hun mandaat. De bedragen zijn conform de regeling die voor “categorie 1”-voorzieningen is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid. Bovenvermelde bedragen worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van januari 2012 (basis 2004). De beide externe bestuurders ontvingen in 2016 een vaste vergoeding van 2.992,34 EUR. Daarnaast ontvingen zij een variabele vergoeding, voor de ene bestuurder ten bedrage van 3.590,76 EUR, voor de andere bestuurder ten bedrage van 3.291,53 EUR.

Binnen de Raad van Bestuur fungeren het Auditcomité en het HR- en Remuneratiecomité als vaste comités. Beide comités hebben een louter adviserende functie ten aanzien van de Raad van Bestuur, die in elk geval zijn volledige beslissingsbevoegdheid behoudt. Conform het charter van goed bestuur wordt de werking van de Raad van Bestuur minimum tweejaarlijks op initiatief van de voorzitter geëvalueerd.