Jaaroverzicht 2019

Woord vooraf

Ook in 2019 is het UZ Gent er voortreffelijk in geslaagd zijn opdracht voor de samenleving waar te maken: we boden toegankelijke gezondheidszorg van topkwaliteit, versterkten de derdelijnszorg, zetten mee de schouders onder de opleiding van nieuwe artsen en brachten innovaties van het lab naar het bed van de patiënt. Van die toonaangevende innovaties en die warme, gepersonaliseerde kwaliteitszorg leest u in de jaaroverzicht heel wat sprekende voorbeelden.

Het besef dat we met het hele ziekenhuis een onvervangbare maatschappelijke opdracht vervullen, smeedt alle medewerkers hecht aaneen. Voor die onderlinge samenhorigheid en solidariteit vormde de Covid-19-crisis de ultieme stresstest - uit het jaaroverzicht 2020 zal blijken dat we die met glans hebben doorstaan.

Samenhorigheid stoelt op samenwerking en communicatie. Daar zetten we ook extern op in. Supraregionaal hebben we met andere instellingen al ruim 450 samenwerkingsakkoorden gesloten. En in 2019 kreeg ook het Ziekenhuisnetwerk Gent, voor basiszorg in de regio, vaste vorm.

Al die successen zijn te danken aan de tomeloze, dagelijkse inzet van onze enthousiaste en gedreven medewerkers. Ik draag dit jaaroverzicht dan ook graag aan hen op.

Prof. dr. Eric Mortier,
gedelegeerd bestuurder UZ Gent

Topexpertise

Het UZ Gent ontwikkelt topexpertise en deelt ze met de samenleving – voor complexe chirurgie, voor precisiegeneeskunde, voor perinatale psychische zorg, voor sportgeneeskunde op het hoogste niveau én voor uitgebreide derdelijnszorg voor kinderen.

Innovatie

Het UZ Gent blijft innoveren en nieuwe behandelingen van het labo naar de patiënt brengen. Baanbrekend hiv-onderzoek, een cellulair vaccin voor longkanker, technologische innovaties en nieuwe chirurgische technieken zetten het ziekenhuis stevig op de kaart.