Ondersteunende diensten goochelen

Het voorbije jaar eiste veel flexibiliteit van het zorgpersoneel, maar ook van de collega’s van de ondersteunende diensten. Sommigen zagen hun job van de ene op de andere dag veranderen. Anderen moesten in allerijl een nieuw aanbod voor patiënten en bezoekers uitwerken. Met succes, dankzij de grote inzet en solidariteit.

Lees minder Lees meer