De race naar een vaccin

Aan de wereldwijde wedloop naar een COVID-19-vaccin namen bij aanvang ruim 200 spelers deel. Ook het UZ Gent droeg met het CEVAC – het Centrum voor vaccinologie – bij aan de ontwikkeling van COVID-19-vaccins. Diensthoofd prof. dr. Isabel Leroux-Roels staat stil bij enkele sleutelmomenten.

Prof. dr. Isabel Leroux-Roels
Diensthoofd Centrum voor Vaccinologie
Zomer 2020

Opstart klinische studies naar kandidaat-vaccins

'Als eerste Belgische centrum starten we met klinische studies naar twee kandidaat-vaccins: een van het Duitse biofarmaceutische bedrijf CureVac en een ander van Johnson & Johnson. Een groep studiedeelnemers krijgt het kandidaat-vaccin, een andere een placebo. We voeren dan de dosering op en kijken wat de bijwerkingen zijn. De kandidaten komen geregeld langs voor een bloedafname en ze houden een gezondheidsboekje bij. Met de studies willen de farmaceutische bedrijven te weten komen of de vaccins veilig zijn, een goede immuunreactie opwekken - in welke dosis en hoelang – en wat de eventuele bijwerkingen zijn.'

Hoe ontwikkel je een werkzaam vaccin tegen COVID-19?

Feiten en fabels

Over de vaccins doen veel fabels de ronde. Er zijn verschillende types COVID-19-vaccins ontwikkeld of in ontwikkeling. De vaccins die in België op de markt komen, zijn geen levend verzwakte virussen. Ze dragen ons lichaam op om antistoffen aan te maken tegen het S-eiwit of Spike-eiwit, het uitsteeksel op het virus.

De COVID-19-vaccins zijn even grondig onderzocht als andere en de veiligheid ervan wordt permanent gemonitord. 200 jaar vaccingeschiedenis heeft ons geleerd dat bijwerkingen op lange termijn erg zeldzaam zijn.

Eerste studiedeelnemers gevaccineerd
24 juni 2020
5 oktober 2020

Kandidaten gezocht voor fase 3

Het UZ Gent lanceert een oproep in de media om kandidaten te rekruteren voor fase 3-studies. Meer dan 5000 mensen stellen zich kandidaat. Na een eerste selectie – op basis van de medische voorgeschiedenis, het beroep, de woonplaats en de beschikbaarheid van de kandidaten – bleek ongeveer de helft nog in aanmerking te komen voor deelname aan de studies.

Najaar 2020

Tijdelijke unit voor COVID-19-studies
Het Centrum voor vaccinologie (CEVAC) bereidt zich voor om enkele grootschalige fase 3-studies naar een coronavaccin op te starten. De bestaande accommodatie is te klein om grote aantallen deelnemers goed te kunnen ontvangen. Om de studies in goede banen te leiden richt het UZ Gent in oktober 2020 in allerijl een nieuwe, tijdelijke unit voor COVID-19-vaccinstudies op. De nieuwe unit krijgt een onthaal, een wachtzaal, een bereidingsruimte voor het vaccin, meerdere vaccinatielokalen en consultatieruimtes. Er worden 13 nieuwe medewerkers aangeworven.

17 december 2020

Webinar over COVID-19-vaccinatie

Onze eerste webinar over COVID-19-vaccinatie wordt druk gevolgd. Maarten Van Steenkiste licht het aspect motivatie toe, collega Steven Callens bespreekt de historiek van vaccins en hun gebruik en ik heb het over de vaccins, hun veiligheid en werkzaamheid. De vaccins van Pfizer en Moderna zijn ondertussen geregistreerd. Na de succesvolle eerste webinar zullen er nog volgen in 2021.

Ontwikkeling vaccin in laatste fase
21 december 2020

Fase 3 is de laatste fase in de ontwikkeling van een vaccin voor het op de markt komt. Wat gebeurt in die cruciale laatste fase?

18 januari 2021

Eerste UZ-medewerkers gevaccineerd

In de Reiskliniek worden 24 medewerkers van het UZ Gent gevaccineerd. Daarmee geeft het ziekenhuis de aftrap voor de vaccinatiecampagne van het eigen personeel. Als eerste komen verpleegkundigen en artsen aan bod van de diensten Intensieve zorg, de Spoedgevallendienst en de COVID-afdelingen, ouder dan 45 jaar.

Martine Baes, verpleegkundige op de dienst Intensieve zorg Heelkunde, kreeg de eerste prik: 'Na een heel zwaar jaar is dit een mooi cadeau. Ik hoop dat mijn collega's snel volgen'.

Vaccins evalueren
Voorjaar 2021