Oorzaken fibromyalgie ontrafeld?

Onderzoekers van het UZ Gent en de UGent opperen een nieuwe verklaring voor het chronisch pijnsyndroom fibromyalgie: de verstoorde balans van neurotransmitters in de herseninsula. Dat inzicht baant meteen ook de weg naar nieuwe behandelingen.

Lees minder Lees meer