Warme zorg

Patiëntenraad van start

In september 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats van de Patiëntenraad van het UZ Gent. Die kwam er op initiatief van de stuurgroep Kwaliteit van het ziekenhuis. Een dertigtal patiënten zullen geregeld samenkomen en verbeterpunten naar voren schuiven over verschillende thema’s, zoals communicatie, infrastructuur en informatie. Met de Patiëntenraad wil het ziekenhuis hen als ervaringsdeskundigen inspraak geven in het beleid om de zorg nog te verbeteren.

De Patiëntenraad komt jaarlijks een tweetal keer samen. De initiatieven die de raad naar voren schuift kunnen helpen om de patiënten een grotere stem te geven in hun zorgtraject. ‘Patiënten worden steeds mondiger’, zegt Kathleen Bogaert, dienstverantwoordelijke Integrale kwaliteitszorg. ‘Ze ervaren vaak stress als ze op consultatie komen en krijgen een overvloed aan informatie. Om hen te ondersteunen is samen met de Patiëntenraad een leidraad opgemaakt met nuttige vragen die patiënten kunnen stellen aan hun zorgverleners.’

Deel dit artikel op: