Warme zorg

Zorg gaat over de hele mens. Het UZ Gent biedt patiënten warme en betrokken zorg met aandacht voor hun welbevinden. We luisteren actief naar wat ze belangrijk vinden en spelen optimaal in op vragen en noden. De Patiëntenraad neemt initiatieven om patiënten een grotere stem te geven in hun zorgtraject.