Topwerkgever

UZ Gent is een topwerkgever

Tevreden, gemotiveerde en gezonde medewerkers vormen de basis van een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle zorg. Het UZ Gent investeert dan ook in de professionele ontwikkeling en het welzijn van elke medewerker.

Levenslang leren

Topzorg vereist topkennis. Het ziekenhuis investeert in de loopbaan van elke medewerker met een ruim vormingsaanbod. Elke UZ’er krijgt de nodige opleidingen om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en kwaliteitsvolle zorg staan daarbij centraal. Daarnaast kunnen UZ’ers ook opleidingen volgen om voldoening in de job te blijven vinden, zich te ontwikkelen en loopbaankansen te grijpen. En het UZ Gent organiseert ook opleidingen met het oog op het welzijn van elke medewerker. Elk jaar neemt het aantal UZ’ers dat zich intern of extern bijschoolt toe.

Vorming voor personeel in 2018

Uren vorming
Uren vorming
Inschrijvingen voor<br />interne opleidingen
Inschrijvingen voor
interne opleidingen
vormingsuren<br />jaaropleidingen
vormingsuren
jaaropleidingen
medewerkers die min. 1 uur<br />vorming volgden
medewerkers die min. 1 uur
vorming volgden
inschrijvingen voor<br />externe opleidingen
inschrijvingen voor
externe opleidingen
interne opleidingen
interne opleidingen

Duurzaam pendelen

Het UZ Gent stimuleert zijn medewerkers om op een duurzame manier naar het werk te komen. Dankzij zijn ligging aan de rand van de stad is het ziekenhuis vlot bereikbaar met trein, tram, bus en fiets. Steeds meer UZ’ers gaan dan ook op het aanbod in.

medewerkers kregen een<br />NMBS-abonnement
medewerkers kregen een
NMBS-abonnement
medewerkers kregen een<br />abonnement van De Lijn
medewerkers kregen een
abonnement van De Lijn
medewerkers kregen een<br />abonnement van de NMBS en De Lijn
medewerkers kregen een
abonnement van de NMBS en De Lijn
medewerkers kregen een<br />fietsvergoeding
medewerkers kregen een
fietsvergoeding

Ook het systeem van thuiswerk is ingeburgerd in het ziekenhuis. Als hun taken het toelaten, kunnen medewerkers in alle vertrouwen en autonomie op regelmatige basis van thuis uit werken. Dat bespaart pendeltijd en komt de privé-werkbalans ten goede.

Talent gezocht

Door de vergrijzing en de toename van de zorgbehoeften in de maatschappij is het UZ Gent voortdurend op zoek naar nieuw talent om zijn teams te versterken: verpleegkundigen, logistiek medewerkers, artsen en andere medische en niet-medische profielen. Bovendien studeren er in 2019 minder verpleegkundigen af door de verlenging van de studieduur. Om dat op te vangen, stelde het ziekenhuis in 2018 extra vacatures open voor verpleegkundigen.

Als universitair centrum voor patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, beschikt het UZ Gent over heel wat troeven om zich als een aantrekkelijke werkgever te profileren. Medewerkers geven in een interne ênquete aan dat ze voor het UZ Gent kiezen uit maatschappelijk engagement. Ze vinden hun job uitdagend en hebben het gevoel dat ze een verschil kunnen maken. Ze appreciëren ook de bedrijfscultuur van samenwerking en de goede werksfeer. Het gevarieerde takenpakket en de autonomie om de job in te vullen, houden mensen ambitieus en gemotiveerd. Het UZ Gent blijft dan ook de komende jaren zijn sterke punten uitwerken en in de verf zetten.

Waarden vormgeven en uitdragen

Acht waarden definiëren het UZ Gent: respectvol, integer, verantwoordelijk, betrokken, collegiaal, zorgzaam, innovatief en duurzaam. Ze onderbouwen onze slogan ‘Denk zorg’. Op 21 december 2018 namen 175 medewerkers van alle niveaus en disciplines deel aan de Waardendag in de Gentse Handelsbeurs. Elke aanwezige koos een waarde uit die hij graag versterkt wil zien. Wat volgde, waren brainstormsessies, workshops en boeiende gesprekken over hoe we onze waarden concreet kunnen vormgeven. De deelnemers dragen ze nu als ambassadeurs uit over het hele ziekenhuis. Zo wil het UZ Gent zijn identiteit nog steviger verankeren in de handel en wandel van elke medewerker.

Pensioenfonds in de prijzen

Op de jaarlijkse IPE Conferentie voor Europese pensioenfondsen sleepte het pensioenfonds van het UZ Gent en de UGent twee prijzen in de wacht: de award voor het beste Belgische pensioenfonds en die voor het beste klein Europese pensioenfonds. De jury roemde ons fonds voor zijn goede structuur, met een sterk beheer en een vlotte operationele organisatie. We kregen ook lof voor de consistente prestaties en de accurate informatieverstrekking in de afgelopen jaren. De IPE Conferentie vond plaats in Dublin en bracht vertegenwoordigers van pensioenfondsen uit 24 verschillende landen samen.

Deel dit artikel op: