Topexpertise

UZ Gent erkend als level 1-traumacentrum

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie heeft het UZ Gent een accreditatie verleend als supraregionaal of level 1-traumacentrum voor kinderen en volwassenen. Een level 1-traumacentrum moet onder meer beschikken over de juiste hightechinfrastructuur en een gespecialiseerd traumateam. Aan de erkenning ging een externe audit vooraf.

Hogere overlevingskansen

Een ernstig ongeval is in België de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen onder de 40 jaar. In het UZ Gent staat dag en nacht een multidisciplinair traumateam klaar om ernstig gewonde slachtoffers op te vangen. Prof. dr. Peter De Paepe (Spoedgevallendienst): ' Buitenlandse ervaring leert dat een slachtoffer van een zwaar ongeval een hogere overlevingskans heeft als hij in een traumacentrum wordt verzorgd. Op langere termijn loopt het slachtoffer ook minder risico op beperkingen.'

De accreditatie is te danken aan volgehouden inspanningen. Zo organiseert het ziekenhuis traumaopleidingen en trainingssessies voor eigen en externe hulpverleners en volgt het de kwaliteit van de zorg systematisch op. Patiënten worden geregistreerd in een internationaal register om behandelingen en resultaten te kunnen vergelijken.

Prof. dr. Peter De Paepe — Spoedgevallendienst

Buitenlandse ervaring leert dat een slachtoffer van een zwaar ongeval een hogere overlevingskans heeft als hij in een traumacentrum wordt verzorgd.

Prof. dr. Peter De Paepe - Spoedgevallendienst

Naar een regionaal traumanetwerk

Prof. dr. De Paepe wil de traumazorg in de regio verder uitbouwen in een traumanetwerk. 'We streven naar een nauwere samenwerking met de ziekenhuizen in onze regio en met de MUG- en ambulancediensten.' Dat sluit aan bij de internationale tendens om traumazorg te organiseren in geïntegreerde systemen, waarin de betrokken actoren als een geoliede machine samenwerken en waarin de complexe zorg voor ernstig gewonde slachtoffers wordt geconcentreerd in level 1-traumacentra. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) had eind 2017 aanbevolen om de traumazorg in België volgens dat model te organiseren.

Wist je dat:
Wereldwijd is aangetoond dat de kans op overlijden na een zwaar trauma 15 tot 25 procent lager ligt als de zorg in een traumasysteem wordt georganiseerd.
Deel dit artikel op: