Topexpertise

Een Steenkliniek voor kinderen en jongeren

Nierstenen bij kinderen en jongeren komen wereldwijd almaar vaker voor. Artsen in het UZ Gent bundelen hun expertise in de nieuwe multidisciplinaire Steenkliniek voor kinderen en jongeren. Het initiatief is uniek in België.

Holistisch

‘Het is belangrijk dat kinderen terechtkunnen in een centrum dat genoeg expertise en ervaring heeft om hen goed te kunnen behandelen’, zegt uroloog dr. Thomas Tailly, die de Steenkliniek coördineert, samen met kindernefrologe dr. Agnieszka Prytula. ‘Door samen te werken kunnen we de kinderen op een holistische manier behandelen. En door voortdurend over de patiënten te overleggen, bieden we optimale zorg.’

dr. Thomas Tailly, dienst Urologie

Het is belangrijk dat kinderen terechtkunnen in een centrum dat genoeg expertise en ervaring heeft om hen goed te kunnen behandelen

dr. Thomas Tailly, dienst Urologie

De kinderen en jongeren komen in de Steenkliniek terecht na doorverwijzing door kinderurologen en - nefrologen van het UZ, kinderartsen van andere ziekenhuizen of huisartsen. Ze worden door de artsen samen gezien, één keer per maand op donderdagnamiddag. Dr. Prytula: ‘We volgen de patiënten ook samen op. Het is immers belangrijk om recidieven te voorkomen: meer dan een derde van de kinderen blijkt opnieuw nierstenen te ontwikkelen.’

Minimaal invasieve technieken

De diagnose wordt gesteld met behulp van beeldvorming. Een echografie van de blaas en nieren wordt soms aangevuld met een CT-scan. De behandeling kan bestaan uit dieetadvies, zoals veel drinken en een zoutarm dieet volgen. Dr. Prytula: ‘Wanneer er veel nierstenen zijn, er een aanwijsbare oorzaak is of sprake is van terugkerende nierstenen overwegen we medicatie te geven.’

Alle chirurgische ingrepen die bij volwassenen worden uitgevoerd, zijn ook mogelijk bij kinderen, zoals niersteenvergruizing. Is die techniek niet aangewezen, dan wordt gekozen voor retrograde intrarenale chirurgie. Dr. Tailly: ‘Dat is een minimaal invasieve operatietechniek waarbij nierstenen via de plasbuis en de urineleider worden verwijderd, na een eventuele verkleining met de laser. Het kind herstelt sneller en heeft geen littekens.’ Een andere minimaal invasieve techniek is de mini-PCNL, een percutane niersteenverwijdering met geminiaturiseerde instrumenten.

Deel dit artikel op: