Topexpertise

Nieuwe polikliniek in Oosterzele biedt ambulante cardiale zorg

Het UZ Gent opende in 2019 een eerste polikliniek buiten de muren van het ziekenhuis. In de polikliniek Oosterzele kunnen patiënten terecht voor ambulante cardiale zorg. Met de nieuwe polikliniek brengt het ziekenhuis zijn topklinische zorg dichter bij de patiënten, laagdrempelig en efficiënt. Tegelijk krijgt het UZ Gent zo een stevige lokale inbedding in een regio waaruit veel patiënten komen, wat de samenwerking met huisartsen en andere verwijzers vergemakkelijkt.

De polikliniek is ondergebracht in een nieuw gebouw en heeft vijf consultatieruimtes en ruime parkeergelegenheid. Het beheer van de polikliniek is volledig in handen van het UZ Gent. Ook andere specialismen – dermatologie en gynaecologie – vonden er intussen onderdak.

Drempels wegnemen

De dienst Cardiologie beet de spits af. ‘In onze polikliniek in het UZ Gent hebben we de grenzen van onze groeicapaciteit bereikt’, zegt dr. Frederic Van Heuverswyn (dienst Cardiologie). ‘We merken ook dat huisartsen wel eens drempels ervaren om patiënten voor ambulante cardiale zorg naar ons door te verwijzen. De nieuwe polikliniek kan die drempel wegnemen.’

dr. Frederic Van Heuverswyn, dienst Cardiologie

Met de collega’s van Zottegem werken we al langer uitstekend samen voor interventionele cardiologie.

dr. Frederic Van Heuverswyn, dienst Cardiologie

In de polikliniek in Oosterzele verzorgen zes cardiologen de consultaties, drie artsen van het UZ Gent en drie artsen die ook verbonden zijn aan AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Dr. Van Heuverswyn: ‘Met de collega’s van Zottegem werken we al langer uitstekend samen voor interventionele cardiologie. In Oosterzele krijgen patiënten de ambulante cardiale zorg die ze ook in het UZ Gent krijgen. Ze kunnen er terecht met de klassieke symptomen zoals pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen enz. We volgen ook patiënten op met een pacemaker of defibrillator en doen echocardiografieën, ecg’s en inspanningstests. Voor complexere onderzoeken verwijzen de cardiologen uiteraard door naar het UZ Gent.'

Deel dit artikel op: