Topexpertise

UZ Gent krijgt huisartsenwachtpost

In het najaar van 2020 worden de twee Gentse huisartsenwachtposten ondergebracht in het UZ Gent en het AZ Sint-Lucas. Dat heeft de Huisartsenvereniging Gent (HVG) in 2019 beslist, nadat een Riziv-richtlijn had bepaald dat huisartsenwachtposten zich moeten groeperen.

Criteria die bij de beslissing doorwogen, zijn onder meer de geografische ligging, de patiëntenstromen in het werkingsgebied van de HVG, de beschikbare lokalen voor de huisartsenwachtpost en de fysieke scheiding tussen de Spoedgevallendienst en de wachtpost. De huisartsenwachtposten blijven immers autonoom functioneren en voor patiënten blijft de vrije keuze verzekerd: zij kunnen na doorverwijzing door de huisarts in de wachtpost naar de spoedgevallendienst van hun keuze. Uiteraard zal de HVG patiënten aansporen om eerst naar de huisarts met wachtdienst te gaan. Er komen afspraken met de spoedafdelingen om patiënten die onnodig naar de spoed gaan door te verwijzen naar de huisartsenwachtpost.

Deel dit artikel op: