Over ons

Nieuwe hoofdarts prof. dr. Frank Vermassen

‘Innovatie, samenwerking en zorg met een menselijk gezicht’

Op 1 september 2019 werd prof. dr. Frank Vermassen de nieuwe hoofdarts van het UZ Gent. Hij volgt prof. dr. Renaat Peleman op. Als hoofdarts wil prof. dr. Vermassen de nadruk leggen op innovatie, samenwerking en kwaliteitsvolle zorg met een menselijk gezicht.

‘Om als ziekenhuis te kunnen innoveren, is de synergie met een universiteit natuurlijk een bijzonder waardevolle troef’, zegt prof. dr. Vermassen. ‘Samen met de UGent zetten we de schouders onder de opleiding van studenten en artsen-specialisten en boren we tegelijk ook de expertise aan van een brede onderzoekscommunity. Dat stelt ons in staat om innovaties snel van het laboratorium naar het bed van de patiënt te brengen. Als we onze klinische expertise blijven verruimen en verrijken, kunnen we hoogkwalitatieve zorg blijven aanbieden en die zorg ook toegankelijk houden.’

Zorg met een menselijk gezicht

Daarnaast legt prof. dr. Vermassen de klemtoon op zorg met een menselijk gezicht. ‘Onze zorg is excellent. Als we de juiste keuzes maken in medische programmatie en oordeelkundig blijven investeren, ziet de toekomst er goed uit. We zetten momenteel een nieuw ziekenhuis in de steigers, dat we in 2029 in gebruik willen nemen. Dat enthousiasmerend project zal zeker voor een extra positieve dynamiek zorgen.’

prof. dr. Frank Vermassen, hoofdarts

Onze zorg is excellent. Als we de juiste keuzes maken in medische programmatie en oordeelkundig blijven investeren, ziet de toekomst er goed uit.

prof. dr. Frank Vermassen, hoofdarts

‘Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat zowel onze patiënten als onze medewerkers zich in het UZ Gent thuis blijven voelen. Hoe belangrijk dat is, hebben we tijdens de coronacrisis nog kunnen merken. Zelfs in acute crisissituaties hebben we toen de menselijkheid niet uit het oog verloren. We waarborgden dat familieleden afscheid konden nemen van hun naasten, boden psychologische bijstand en hielpen patiënten om digitaal contact te houden. We hebben toen ook kunnen ervaren hoeveel we in het UZ Gent kunnen realiseren als alle medewerkers schouder aan schouder staan – gemotiveerd, solidair, op basis van goede communicatie.’

Samenwerking

‘Ook extern staan samenwerking en dialoog voorop, bijvoorbeeld ook met de eerste lijn. In het najaar van 2020 neemt een huisartsenwachtpost zijn intrek op onze campus en onze nieuwe poli in Oosterzele – een project dat ik mee heb getrokken – toont aan dat we outreachend en drempelverlagend kunnen werken.’

Daarnaast denk ik natuurlijk aan de opportuniteiten die samenwerking binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent biedt. Met de hoofdartsen van andere ziekenhuizen wil ik bekijken hoe we optimale, toegankelijke, innoverende en warme zorg kunnen bieden en tegelijk efficiëntie- en kwaliteitswinsten kunnen boeken.’

Bio

Prof. dr. Frank Vermassen studeerde in 1984 af als arts aan de UGent en specialiseerde zich in algemene, thoracale en cardiovasculaire heelkunde. In 1991 begon hij zijn carrière in het UZ Gent als staflid op de dienst Thoracale en vasculaire heelkunde. In 2001 werd hij diensthoofd en in 2011 voorzitter van de sector Metabole en cardiovasculaire aandoeningen. Sinds 2004 is hij ook hoogleraar aan de UGent.

Deel dit artikel op: