Over ons

Nieuwe directeur Netwerking en fundraising

Het UZ Gent heeft eind 2019 een directeur Netwerking en fundraising toegevoegd aan het Directiecomité. De directeur is Yannick De Clercq, die 32 jaar ervaring heeft als regeringscommissaris van onder meer het UZ Gent en de UGent.

‘Vandaag zijn het UZ Gent en UGent moderne en efficiënt bestuurde huizen’, zegt Yannick De Clercq. ‘Ik ben vereerd dat ik daartoe mijn bescheiden bijdrage heb kunnen leveren. Dankzij mijn rol als regeringscommissaris heb ik natuurlijk het nodige helikopterzicht op beide instellingen gekregen. Toen ik in 1987 regeringscommissaris werd, was dat midden in een moeilijke periode voor het ziekenhuis. Het UZ Gent onderging toen immers een totale reorganisatie omdat de werking efficiënter moest. Dankzij een doorgedreven crisismanagement kregen we het ziekenhuis financieel weer op de sporen. Geleidelijk aan kwam er weer ruimte om te investeren en het UZ Gent werd opnieuw een aantrekkelijke werkgever. Nu staat het UZ opnieuw waar het thuishoort: aan de top. Dat is ook te danken aan de uitstekende faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent.

Yannick De Clercq, directeur Netwerking en fundraising

Vandaag zijn het UZ Gent en de UGent moderne en efficiënt bestuurde huizen, ik ben vereerd dat ik daartoe mijn bescheiden bijdrage heb kunnen leveren.

Yannick De Clercq, directeur Netwerking en fundraising

Duurzame relaties

Na een selectieprocedure werd Yannick De Clercq als enige kandidaat geselecteerd en voorgedragen voor de functie van directeur Netwerking en fundraising. In die functie slaat hij sinds 1 november 2019 o.m. de brug tussen het UZ Gent en de ruim 250 andere ziekenhuizen waarmee het ziekenhuis samenwerkt. Ook netwerking met het bedrijfsleven behoort tot de opdracht. ‘Bedrijven kunnen ons steunen door bijvoorbeeld leerstoelen te sponsoren of door wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Veel bedrijven en particulieren hebben de voorbije maanden een gift gedaan. Ik bekijk nu hoe we duurzame relaties kunnen aanknopen. Daarnaast moet ik het beleid voor fondsenwerving verder uitwerken en professionaliseren. Daar komt schot in. Tijdens de coronacrisis hebben we in enkele weken tijd een aanzienlijk bedrag ontvangen. Ook hebben we het Fonds Bashir Abdi opgericht, om initiatieven te financieren die zorgverleners ondersteunen, zeker ook na de coronacrisis.’

Samenwerken met Zeeland

Extra aandacht besteedt Yannick De Clercq ook aan grensoverschrijdende samenwerking met Zorgsaam Terneuzen. ‘Met dat ziekenhuis hebben we al meer dan 15 jaar een intensief partnership. Regelmatig worden patiënten doorverwezen naar het UZ Gent voor nader onderzoek of voor behandeling, vooral in de derde lijn.Van onze patiënten is trouwens 5 procent afkomstig uit de Nederlandse provincie Zeeland. We willen onze samenwerking nog verdiepen, onder meer door gezamenlijke zorgprotocollen uit te werken, elkaar te betrekken in initiatieven voor continue vorming en door samen in te zetten op de opleiding van verpleegkundigen. Zo kunnen Nederlandse verpleegkundigen voortaan stage lopen in het UZ Gent.’

Ziekenhuisnetwerk Gent officieel erkend

Eind 2018 ondertekenden AZ Jan Palfijn, AZ Oudenaarde, AZ Sint-Lucas en UZ Gent de intentieverklaring voor het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG). Met ingang van 1 januari 2020 werd dat locoregionale netwerk door de Vlaamse Overheid officieel erkend. De stap naar het oprichten van een ziekenhuisnetwerk werd gezet op vraag van de Federale en de Vlaamse Overheid. De vier ziekenhuizen werkten al jarenlang samen, onder meer voor zorgtrajecten, en bouwen die samenwerking nu structureel uit. Ze stappen als gelijkwaardige partners in het ZNG. Bestuurders en artsen zullen samen het beleid bepalen, in overleg met patiënten, huisartsen, woonzorgcentra, thuiszorg enz.

Het ziekenhuisnetwerk Gent wil een omvattend, toegankelijk, innovatief en warm zorgaanbod creëren, afgestemd op de reële zorgbehoeften in de regio. De medische en verpleegkundig-paramedische disciplines bundelen hun expertise, zodat de patiënt binnen het netwerk de best mogelijke zorg krijgt, ongeacht het ziekenhuis van aanmelding. Voor de ondersteunende diensten zoals HR, financiën, kwaliteitszorg, ICT of aankopen biedt doorgedreven samenwerking ook de kans om schaalvoordelen te realiseren. Door de middelen efficiënter te gebruiken komen extra investeringen binnen bereik.

Deel dit artikel op: