Over ons

Bestuur

Directiecomité UZ Gent*

Voorzitter

Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder

Leden

Prof. dr. Piet Hoebeke , waarnemend hoofdarts en plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Rik Verhaeghe, directeur Verpleging
Prof. dr. Kristof Eeckloo, directeur Strategische beleidscel
Prof. dr. Koenraad Vandewoude, directeur Externe relaties en Dienstverlening
Chantal Haeck, directeur Bedrijfsondersteunende sector

Controleorganen

Yannick De Clercq, regeringscommissaris bij de UGent en het UZ Gent
Daniël Ketels, gemachtigde van Financiën bij de UGent en het UZ Gent

Secretaris

Sabine De Smyter

Het Directiecomité is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van het UZ Gent. Beslissingen worden collegiaal genomen.

Bestuurscomité UZ Gent*

Voorzitter

Prof. dr. Rik Van de Walle, rector UGent

Leden

Prof. dr. Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
Prof. dr. Anne De Paepe, voorzitter Academische Coördinatieraad

Bestuurders aangeduid door de Raad van Bestuur van de UGent

Prof. dr. Herwig Bruneel
Alexander Vercamer
Stefanie Vermeire

Bestuurders aangeduid door de hoofd arts en de artsen - diensthoofden

Prof. dr. Bruno Verhasselt
Prof. dr. Sabine Van daele

Bestuurders aangeduid door de artsen die geen diensthoofd zijn, met minimaal een halftijdse opdracht

Dr. Nadia Den Blauwen
Dr. Frédéric Van Heuverswyn

Externe leden, met bijzondere deskundigheid in ziekenhuismanagement, aangewezen door de overige leden van het Bestuurscomité van het UZ Gent

William Van Malderen
Ivo Van Vaerenberg

*Samenstelling Directiecomité en Bestuurscomité op 1 juli 2019.

Deel dit artikel op: