Innovatie

Nieuwe PAC- en MAC-zalen voor de dienst Anesthesie

De dienst Anesthesie nam in het Chirurgisch dagziekenhuis een nieuwe afdeling in gebruik voor monitored anesthesia care (MAC). Chirurgen en anesthesisten voeren er in vijf behandelzalen kleinere interventies uit die niet in een operatiezaal thuishoren. De afdeling heeft ook vier bijkomende consultatieruimtes voor preoperatieve anesthesieconsultaties (PAC).

Behandelingen in dagopname

Sommige ingrepen kunnen alleen in een operatiezaal gebeuren omdat een vorm van anesthesie – en dus monitoring door een anesthesist – nodig is. Voor kleinere interventies is dat niet altijd zo. Prof. dr. Marc Coppens, afdelingshoofd Chirurgisch dagziekenhuis: ‘Zulke behandelingen verschuiven we nu naar de nieuwe monitored anesthesia care unit (MAC). Denk bijvoorbeeld aan gebitssaneringen onder narcose, diagnostische procedures bij kinderen en Mohs-chirurgie om huidtumoren weg te snijden. Sommige diensten halen kleinere ingrepen uit het OK weg en voeren ze uit in het MAC, met een lichtere bestaffing. Die diensten krijgen er voldoende zaaldagen, kunnen hun wachtlijsten inkorten en krijgen extra groeicapaciteit. Op die manier komt er ook meer operatietijd vrij voor ingrepen waarvoor wél een volledig uitgeruste operatiezaal nodig is.’

Van de vijf MAC-zalen zijn er momenteel al twee in gebruik. Er vinden behandelingen onder lokale, locoregionale en algemene anesthesie plaats bij patiënten in dagopname. De anesthesist waakt altijd over de veiligheid en het comfort van de patiënten. Een MAC-zaal heeft minder toestellen en is minder intimiderend dan een klassieke operatiezaal. De infrastructuur is beter afgestemd op de omvang en complexiteit van de behandelingen en ingrepen. Het comfort en gemak van de patiënt staan voorop: de behandelruimtes stralen rust en veiligheid uit en alle chirurgisch materiaal zit weggeborgen in kasten.

Angst wegnemen

De tweede helft van de afdeling is bestemd voor preoperatieve anesthesieconsultaties (PAC). Prof. dr. Patrick Wouters, diensthoofd Anesthesie: ‘Na het consult bij de chirurg komt de patiënt langs bij de anesthesist en de verpleegkundige. Zij overlopen de ziektegeschiedenis, brengen allergieën en het medicatiegebruik in kaart en verwijzen zo nodig door voor bijkomende onderzoeken.’

‘Die preoperatieve consultaties bewijzen hun nut, vooral bij patiënten met een complexe medische voorgeschiedenis. Ze verkleinen het risico op complicaties en we moeten minder ingrepen uitstellen. Patiënten krijgen ook de kans om op voorhand al hun vragen over de anesthesietechniek te stellen. Dat neemt heel wat angst weg. We voeren nu jaarlijks zowat 3.700 PAC’s uit, zowel voor dagopnames als meerdaagse opnames. Dat aantal willen we met de nieuwe afdeling gevoelig opdrijven.’

Deel dit artikel op: