Innovatie

Nieuw ziekenhuis krijgt stilaan vorm

Het UZ Gent heeft een studieopdracht gegund voor de bouw van een gedeeltelijk nieuw ziekenhuis op het huidige terrein. Aan de gunning ging een uitvoerige en open selectieprocedure vooraf.

Het nieuwe gebouw – dat het hart van het ziekenhuis van de toekomst moet vormen – komt op de plek waar nu het parkeergebouw staat en het zou vanaf het voorjaar van 2029 de eerste patiënten moeten ontvangen. Dan worden immers de verpleegafdelingen naar het nieuwe gebouw overgebracht. Onder het gebouw wordt een grote parking aangelegd met een rechtstreekse verbinding naar het centrale onthaal.

Flexibel

Het consortium VK, dat heel veel ervaring heeft met gelijkaardige projecten in de gezondheidssector, zal tegen 2021 een ontwerp uittekenen. In voorbereidende werkgroepen werden daarvoor enkele grote principes vastgelegd: een nieuw ziekenhuis in verbinding met de huidige gebouwen, de visie op daglicht en ruimtelijkheid, het gebruik van patio’s enz. In elk geval krijgt het nieuwe gebouw een flexibele indeling, zodat het soepel kan inspelen op medische evoluties, technologische vernieuwingen en de groei of krimp van disciplines.

Met het oog op de realisatie van het nieuwe gebouw werd in 2019 ook de sloop afgerond van Blok A ter hoogte van de hoofdinrit aan de C. Heymanslaan.

Deel dit artikel op: