Innovatie

In het nieuw

Extra ruimte en comfort voor Spoed

De Spoedgevallendienst kreeg een make-over. Die drong zich op: in vergelijking met 10 jaar geleden meldden zich in 2018 liefst 24 procent meer spoedpatiënten aan. Met 400 m2 extra ruimte wil de dienst die toenemende patiëntenstroom beter kunnen opvangen. De nieuwbouw en verbouwing gaven de dienst naast ademruimte ook meer comfort en privacy.

De Spoedgevallendienst kreeg zes nieuwe behandelboxen, een extra triagelokaal en meer bergruimte. In de nieuwe zorgzone hebben de boxen geen tussengordijnen meer, maar wanden en een glazen deur. Het onthaal, de wachtzaal, twee triagelokalen en de ambulancehal steken in het nieuw. Aan de muren prijken bekende Gentse stadsbeelden, met de MUG en ziekenwagens van het UZ Gent als protagonisten.

Het onthaal van de vernieuwde spoed is beter afgeschermd voor meer privacy en kreeg de eerste springbalie van het land. Met één druk op de knop schiet een kogelwerende glazen wand omhoog en gaan de deuren dicht. In luttele seconden tovert de baliemedewerker zo een open onthaal om in een afgesloten ruimte. Ook de deuren en wanden zijn kogelwerend. De springbalie beschermt niet alleen tegen agressie maar bijvoorbeeld ook tegen infectierisico bij een gevaarlijke epidemie.

Snel en volautomatisch bloedstalen analyseren

Midden 2018 werd het vernieuwde laboratorium voor klinische biologie in gebruik genomen. Alle processen verlopen er volautomatisch – een innovatie die werd doorgetrokken tot op de Spoedgevallendienst, met als pronkstuk een hypermoderne buizenpost. Die verkort de doorlooptijd voor het transport en de analyse van bloedstalen tussen spoed en het lab met bijna 15 minuten – een significante tijdswinst in het geval van een acute pathologie.

Van het verzendstation op spoed worden de stalen onder perslucht naar het lab een verdieping hoger gestuurd. Via een gerobotiseerde opvangbak belanden ze rechtstreeks op een transportband voor verwerking, analyse en gekoelde bewaring. Dat hele proces verloopt zonder enige menselijke tussenkomst. Als van bij de bloedafname elke stap in het proces efficiënt verloopt, staan de analyseresultaten binnen het uur in het elektronisch patiëntendossier.

Endoscopische eenheid vernieuwd

De Endoscopische eenheid heeft een nieuwe desinfectieruimte in gebruik genomen. Geavanceerde toestellen registreren elke stap in het reinigingsproces van endoscopen – van het eerste gebruik bij de patiënt tot het moment waarop de gereinigde endoscoop weer gebruiksklaar is.

In het UZ Gent gebeurde de reiniging en desinfectie van endoscopen al conform de geldende kwaliteitsvereisten, maar nu verloopt het proces efficiënter en nagenoeg volledig geautomatiseerd. Het hele traject is traceerbaar: geen enkele stap kan worden ingekort of overgeslagen. Loopt een patiënt een infectie op – bijvoorbeeld van de CPE-bacterie – dan kan snel achterhaald worden of een gecontamineerde endoscoop aan de basis kan liggen.

Met de investering voldoet de Endoscopische eenheid aan de nieuwe richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad en het NIAZ-instituut voor accreditering.
Naast de desinfectieruimte steken ook de wachtruimte en het onthaal van de Endoscopische eenheid in het nieuw.

Tandheelkunde: nieuwe infrastructuur, nieuw mondzorgmodel

In de tandartspraktijk van morgen werken tandartsen samen met mondhygiënisten – een nieuw beroep waarvoor de Arteveldehogeschool een opleiding organiseert, met ruggensteun van de UGent en het UZ Gent. Die synergie leverde het UZ Gent onder meer hypermoderne preklinische units op die gebruikmaken van digitale en 3D-technologie. 58 units in de huidige prekliniek werden helemaal vernieuwd. De resterende units volgen in een tweede fase.

Ook de studenten bachelor Mondzorg kunnen gebruikmaken van de prekliniek op de campus van het UZ Gent. Als afgestudeerde mondhygiënisten zullen ze autonoom algemene anamnese mogen uitvoeren, mondhygiëne en mondgerelateerd gezondheidsadvies geven, professionele tandreiniging doen enzovoort. Voor andere taken is het voorschrift van een tandarts nodig, of de supervisie van een tandarts of een arts stomatologie. Mondhygiënisten kunnen tandartsen assisteren in een tandartspraktijk, maar ze kunnen ook mondzorgproblemen helpen voorkomen en opsporen bij patiënten die nu onder de radar verdwijnen – mensen met een beperking, kansarmen, kwetsbare ouderen thuis of in woonzorgcentra.

De eigenlijke kliniek, waar studenten in contact komen met patiënten, beschikte al over 60 state-of-the-art werkposten. Daar kwamen 10 hypermoderne behandellokalen voor tandheelkundige zorg bij.
Specialisten van het UZ Gent zullen ze onder meer gebruiken voor patiënten die niet in een conventionele behandelruimte terechtkunnen omdat ze bijvoorbeeld een steriele setting nodig hebben.

Vier behandellokalen zijn uitgerust voor patiënten met bijzondere noden, zoals patiënten met een mentale beperking of een syndroom. Die kunnen voortaan in de behandelruimte onder sedatie worden gebracht, zodat ze niet meer naar het operatiekwartier hoeven om er onder narcose te worden behandeld.

Psychiatrie krijgt Dagcentrum

De dienst Psychiatrie geeft nu ook dagtherapie, vooral aan patiënten die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen. De stap naar huis, waar ze weer zelfstandig moeten zijn of terugvallen op hun sociaal netwerk, is vaak erg groot. Dagtherapie verzacht die overgang.

De dagtherapie wordt ingericht voor patiënten met een angst- en stemmingsstoornis of met een eetstoornis. De therapie bereidt hen voor op de valkuilen die zich thuis kunnen voordoen en helpt hen om het gewone leven weer op te nemen. Die aanpak verkleint ook de kans op herval.

Deel dit artikel op: