Innovatie

Hiv-onderzoekers ontdekken waar restvirus zich schuilhoudt

Hiv-remmers kunnen het hiv-virus bij de meeste patiënten levenslang onderdrukken, op zo'n manier dat ze anderen niet kunnen infecteren. Ze blokkeren de levenscyclus van het virus, maar ruimen het nooit helemaal op. Het restvirus blijft zich in slapende toestand schuilhouden, vooral in de T-cellen. Als de hiv-medicatie wordt stopgezet, flakkert het restvirus weer op – de zogenoemde viral rebound. Het virus begint zich weer te vermenigvuldigen en in het hele lichaam te verspreiden. Om hiv volledig te genezen moet daarom ook dat restvirus worden vernietigd.

Hiv-patiënten werkten mee

Het HIV Cure Research Center van het UZ Gent is erin geslaagd om duidelijker in kaart te brengen waar dat restvirus zich schuilhoudt – een noodzakelijke stap naar een doeltreffende therapie. Aan het onderzoek namen 11 hiv-patiënten vrijwillig deel. Eerst werden bij hen stalen afgenomen om het virus te onderzoeken in verschillende cellen en lichaamsdelen. Vervolgens werd de behandeling kort onderbroken terwijl de patiënten nauwgezet werden opgevolgd. Zodra het virus weer de kop opstak, werd dat virus vergeleken met het virus uit de eerder afgenomen stalen.

Dr. Marie-Angelique De Scheerder en prof. dr. Linos Vandekerckhove (HIV Cure Research Center UZ Gent): ‘Uit die analyse bleek dat het restvirus zich niet verbergt in één specifiek orgaan of in een specifiek celtype. Daarnaast ontdekten we dat vooral actieve T-celsubtypes, die zich snel delen, betrokken zijn bij de viral rebound. Tot nu werd gedacht dat vooral slapende cellen de restvirusreservoirs in stand hielden.’

Inzetten op immuuntherapie

Die inzichten bieden aanknopingspunten voor een mogelijke behandeling. Doordat het restvirus willekeurig opduikt en heterogene bronnen heeft, mikken de onderzoekers op een brede aanpak: ‘Immuuntherapie biedt volgens ons de beste kansen. In ons centrum hebben we in vitro al CAR-T-cellen ontwikkeld tegen het hiv-restvirus. Die willen we de komende jaren nog krachtiger maken en hopelijk in 2022 toedienen aan patiënten.’

Hiv Ontrafelen:
Om baanbrekend onderzoek naar hiv-genezing te ondersteunen, heeft prof. dr. Linos Vandekerckhove in 2013 het fundraisingplatform HIV Ontrafelen opgericht. De steun die het platform verzamelt, gaat rechtstreeks naar de onderzoeksgroep HIV Cure Research Center (HCRC), dat samen met wereldwijde partners onderzoek doet naar innovatieve behandelingen om hiv te genezen. De prioriteit gaat naar onderzoek om het viraal reservoir beter in kaart te brengen en op basis daarvan innovatieve therapeutische scenario’s uit te werken en te evalueren. hivontrafelen.be
Deel dit artikel op: