Innovatie

Eerste cellulair vaccin voor longkanker getest

Kan een dendritischecelvaccin bij patiënten met uitgezaaide longkanker kankercellen vernietigen? De teams van longarts prof. dr. Karim Vermaelen (dienst Longziekten) en prof. dr. Bart Vandekerckhove (Celtherapie unit) verkennen die vorm van celtherapie voor het eerst bij patiënten.

Het vaccin wordt in twee parallelle studies ingezet: als behandeling bij patiënten met gevorderde longkanker en om herval te bestrijden na heelkundige verwijdering van het gezwel.

Dendritische cellen zijn de poortwachters van ons immuunsysteem. De cellen stimuleren het immuunsysteem, meer bepaald de lymfocyten in het lichaam van de patiënt, om de kankercellen te herkennen en te vernietigen. Prof. dr. Vermaelen: ‘Op basis van witte bloedcellen van de patiënt kweken we in het labo een groot aantal dendritische cellen die we opladen met een unieke combinatie van vier antigenen van de longkanker. We verkrijgen zo een levend, cellulair vaccin. Als we deze vaccin-DCs inspuiten bij de patiënt, kunnen ze de lymfocyten activeren om de tumor overal beter te herkennen en aan te vallen.’

Ook aanvulling bij immunotherapie

Veel longkankerpatiënten krijgen vandaag al een vorm van immunotherapie toegediend. Die probeert uitgeputte afweercellen opnieuw te activeren. De therapie slaat niet altijd aan omdat ze maar op één van de vele stappen in het afweerproces tegen de tumor ingrijpt. Het dendritischecelvaccin herstelt meerdere stappen in het proces. Het kan de huidige immunotherapie daarom aanvullen én versterken. Prof. dr. Vermaelen: ‘We hopen dat we dit vaccin kunnen aanbieden wanneer de tumor hervalt onder de bestaande immunotherapie, al dan niet als combinatiebehandeling.’

prof. dr. Karim Vermaelen, dienst Longziekten

We hopen dat we dit vaccin kunnen aanbieden wanneer de tumor hervalt onder de bestaande immunotherapie, al dan niet als combinatiebehandeling.

prof. dr. Karim Vermaelen, dienst Longziekten

Het labo van prof. Vermaelen ontwikkelde het dendritischecelvaccin en de klinische studies. Het team van prof. Vandekerckhove (GMP Unit Cell Therapy) produceert de cellen voor de patiënt en ontrafelt de mogelijke doelwitten in de tumor voor elke individuele patiënt. De fase 1-studies worden gevoerd met de financiële steun van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker.

Deel dit artikel op: