Hechter samenwerken met de eerste lijn

Prof. dr. Kristof Eeckloo
Directeur Strategische beleidscel

Tijdens de coronacrisis is een hechte samenwerking gegroeid tussen het UZ Gent en de diverse eerstelijnszones.

Enkele jaren geleden trok de Vlaamse overheid een reorganisatie van de eerstelijnszorg op gang. Om de patiënt integraal te benaderen en zorgverleners aan te zetten om interprofessioneel samen te werken, werden eerstelijnszones opgericht, waarin zorg- en welzijnspartners en lokale besturen hun aanbod op elkaar afstemmen.

Lees minder Lees meer